Spring til indhold

Vejarbejder og spærrede veje

Aktuelle vejarbejder og andet der påvirker trafikken - kommunens egne og Fors A/S samt SEAS-NVE opgravninger

A39 Vejarbejde

STØRRE vejarbejder

Holbæk Kommune rapporterer til Vejdirektoratet om større vejarbejder, der medfører trafikale ændringer.

Vores oplysninger om STØRRE vejarbejder kan ses på Vejdirektorats hjemmeside:

STØRRE vejarbejder og aktuel trafikinfo

Apps med trafikinfo til din mobil og tablet

Mindre vejarbejder

Aktuelle mindre vejarbejder i kommunen eller andet der kan påvirke trafikken, datoerne er fra og med samt til og med:

Holbæk by - Kalundborgvej ensrettes i sommerferien

En renovering af asfaltbelægningen på en del af Kalundborgvej i Holbæk vil ske i perioden den 2. juli - 10. august 2018, og det medfører en ensretning under anlægsarbejdet.

Sommerferieperioden er valgt, da det vil genere trafikken mindst muligt i skolernes sommerferie. Arbejdet kommer til at foregå på strækningen mellem Nordvestvej og Valdemar Sejrsvej.

Der bliver tale om et større arbejde, hvor der sker en optagning af kantsten langs den røde asfalt på strækningen, samt efterfyldning. Herefter skal der planfræses på både kørebaneareal og parkeringsbåse, hvorefter der lægges nyt asfalt.

Arbejdet deles i to etaper, hvor en kørebane ordnes ad gangen. Derfor er der i begge etaper en ensretning af al trafik ind mod Holbæk på strækningen. Trafikken spærres således i vestgående retning i hele perioden. Her anbefales det at bruge Valdemar Sejrsvej og Omfartsvejen til omkørsel.

Orø - kloakarbejde vil berøre mange af vejene på Orø indtil medio 2018

Fors A/S udfører spildevandskloakering af ejendommene i sommerhusområdet i Brønde. Projektet er en del af Holbæk Kommunes spildevandsplan, hvor formålet er, at forbedre vandmiljøet. I forbindelse med kloakarbejdet placeres en skelbrønd inde på grundene hos de ejendomme, der bliver kloakeret. I foråret 2017, har der været informationsmøde, for de kunder der er berørte af kloakeringen.

I forbindelse med kloakeringsarbejde af sommerhusområdet i Brønde, i perioden august 2017 til juni 2018, kan vejene være mere eller mindre spærret for gennemkørsel. Skiltningen ude på vejene vil være opdateret i hele perioden, således det tydeligt fremgår hvilke veje der er spærret. 

Projektet vil kunne følges på Fors A/S - klik på markeringerne på Orø kortet, når du har åbnet Fors A/S hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

23.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Andres vejarbejder

Holbækmotorvejen

Vejdirektoratet
Kalundborgmotorvejen
2. etape Syd om Regstrup er 6 km.
Vejdirektoratet udbygger Skovvejen, der er en motortrafikvej, til motorvej. Dette stykke forventes åbnet i 2019.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt Vejdirektoratet: Kontaktpersoner på projektet

Vejdirektoratets projekter - www.vejdirektoratet.dk/projekter

 

SEAS-NVE kan have flere vejarbejder i gang indenfor kabellægning - el, fibernet og gadebelysning.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

SEAS-NVE
Telefon: 70 29 29 29
E-mail: kundecenter@seas-nve.dk
Hjemmeside: www.seas-nve.dk

 

Fors A/S kan have flere vejarbejder i gang indenfor forsyning - fjernvarme, vand og spildevand.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

Fors A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66
E-mail: fors@fors.dk
Hjemmeside: www.fors.dk 
Fors A/S projekter - www.fors.dk/projekter